Alphabooks

1.
Margaret Thatcher - Hồi Ký Bà Đầm Thép
Mã: #102332

Margaret Thatcher - Hồi Ký Bà Đầm Thép

Tác giả: Margaret Thatcher. Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng

Giá bìa:
480,000 ₫
Giá bán:
480,000 ₫
2.
Thiên Nga Đen - Xác Suất Cực Nhỏ, Tác Động Cực Lớn
Mã: #102343

Thiên Nga Đen - Xác Suất Cực Nhỏ, Tác Động Cực Lớn

Tác giả: Nassim Nicholas Taleb. Dịch giả: Hoàng Trung, Cam Thảo

Giá bìa:
269,000 ₫
Giá bán:
269,000 ₫
3.
Trí Tuệ Tài Chính (Tái bản năm 2018)
Mã: #102344

Trí Tuệ Tài Chính (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Karen Berman, Joe Knight, John Case. Dịch giả: Nguyễn Trang, Thiên Huy

Giá bìa:
139,000 ₫
Giá bán:
139,000 ₫
4.
Thuật Tuyển Dụng & Sa Thải
Mã: #102312

Thuật Tuyển Dụng & Sa Thải

Tác giả: Brian Tracy. Dịch giả: Mộc Quang

Giá bìa:
69,000 ₫
Giá bán:
69,000 ₫
5.
Talk Like Ted - Hùng Biện Kiểu Ted (Tập 3)
Mã: #102313

Talk Like Ted - Hùng Biện Kiểu Ted (Tập 3)

Giá bìa:
139,000 ₫
Giá bán:
139,000 ₫
6.
Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật
Mã: #102314

Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật

Tác giả: Montesquieu. Dịch giả: Hoàng Thanh Đạm

Giá bìa:
175,000 ₫
Giá bán:
175,000 ₫
8.
Những Người Tiên Phong
Mã: #102294

Những Người Tiên Phong

Tác giả: Walter Isaac Son. Dịch giả: Thùy Dương, Nhật Huy

Giá bìa:
299,000 ₫
Giá bán:
299,000 ₫
9.
Trên Đỉnh Phố Wall (Tái bản 2018)
Mã: #102295

Trên Đỉnh Phố Wall (Tái bản 2018)

Tác giả: Peter Lynch, John Rothchild. Dịch giả: Trần Thanh Hương

Giá bìa:
179,000 ₫
Giá bán:
179,000 ₫
10.
Cẩm Nang Du Học Australia - Một Góc Thế Giới, Bốn Bề Đại Dương
Mã: #102305