Alphabooks

1.
U23 - Những Chuyện Chưa Kể
Mã: #104247

U23 - Những Chuyện Chưa Kể

Tác giả: Lê Huy Khoa Kanata

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
2.
Anh Em Nhà Himmler
Mã: #104568

Anh Em Nhà Himmler

Tác giả: Katrin Himmler

Giá bìa:
139,000 ₫
Giá bán:
139,000 ₫
3.
Stalingrad - Trận Chiến Định Mệnh
Mã: #104567

Stalingrad - Trận Chiến Định Mệnh

Tác giả: Antony Beevor. Dịch giả: Trinh Huy Ninh

Giá bìa:
240,000 ₫
Giá bán:
240,000 ₫
4.
Góc Nhìn Sử Việt - Bánh Xe Khứ Quốc
Mã: #104569

Góc Nhìn Sử Việt - Bánh Xe Khứ Quốc

Tác giả: Phan Trần Chúc

Giá bìa:
59,000 ₫
Giá bán:
59,000 ₫
5.
Câu Chuyện iPhone
Mã: #103447

Câu Chuyện iPhone

Tác giả: Brian Merchant. Dịch giả: Huỳnh Hữu Tài

Giá bìa:
279,000 ₫
Giá bán:
279,000 ₫
6.
Học Khôn Ngoan Mà Không Gian Nan (Tái bản năm 2018)
Mã: #104921

Học Khôn Ngoan Mà Không Gian Nan (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Kevin Paul. Dịch giả: Ngọc Huyền, Mai Khanh

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
Phát hành vào 23/07/2018
7.
72 Thuật Tấn Công Tâm Lý Trong Bán Lẻ
Mã: #104922

72 Thuật Tấn Công Tâm Lý Trong Bán Lẻ

Tác giả: Alpha Books

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫
8.
Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm (Tái bản năm 2018)
Mã: #104923

Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Eran Katz. Dịch giả: Bùi Như Quỳnh

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
Phát hành vào 23/07/2018
9.
Sức Mạnh Của Toàn Tâm Toàn Ý (Tái bản năm 2018)
Mã: #104924

Sức Mạnh Của Toàn Tâm Toàn Ý (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Jim Loehr, Tony Schwartz. Dịch giả: Đỗ Kiện Ảnh

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
Phát hành vào 23/07/2018
10.
Tư Duy Như Leonardo Da Vinci - Bảy Nguyên Tắc Để Trở Thành Thiên Tài (Tái bản năm 2018)
Mã: #104925

Tư Duy Như Leonardo Da Vinci - Bảy Nguyên Tắc Để Trở Thành Thiên Tài (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Michael J. Gelb

Giá bìa:
139,000 ₫
Giá bán:
139,000 ₫
Phát hành vào 23/07/2018