IPM

1.
Sword Art Online Progressive - Tập 2
Mã: #104751

Sword Art Online Progressive - Tập 2

Tác giả: Reki Kawahara

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
2.
Sword Art Online - Tập 10 (Tặng bookmark & bọc plastic số lượng giới hạn)
Mã: #104810

Sword Art Online - Tập 10 (Tặng bookmark & bọc plastic số lượng giới hạn)

Tác giả: Reki Kawahara

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
Phát hành vào 19/07/2018
3.
Ông Trời Nói Dối
Mã: #104319

Ông Trời Nói Dối

Tác giả: Kaori Ozaki

Giá bìa:
45,000 ₫
Giá bán:
45,000 ₫
4.
Cấm Thư Ma Thuật Index - Tập 1
Mã: #103504

Cấm Thư Ma Thuật Index - Tập 1

Tác giả: Kamachi Kazuma. Dịch giả: Minh Trang

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
5.
Little Forest (Hộp 2 tập)
Mã: #102172

Little Forest (Hộp 2 tập)

Tác giả: Daisuke Igarashi

Giá bìa:
90,000 ₫
Giá bán:
90,000 ₫
6.
Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới
Mã: #102173

Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới

Tác giả: Yorozuya Tadahito

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
7.
Fate Zero - Tập 2: Anh Linh Tụ Hội
Mã: #102174

Fate Zero - Tập 2: Anh Linh Tụ Hội

Tác giả: Gen Urobuchi

Giá bìa:
90,000 ₫
Giá bán:
90,000 ₫
8.
Another S/0
Mã: #101831

Another S/0

Tác giả: Yukito Ayatsuji

Giá bìa:
100,000 ₫
Giá bán:
100,000 ₫
9.
Boxset Your Name (3 tập truyện tranh)
Mã: #101635

Boxset Your Name (3 tập truyện tranh)

Tác giả: Shinkai Makoto, Kotone Ranmaru

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
108,000 ₫ (tiết kiệm 12,000 ₫)
Giảm
10%
10.
Sword Art Online - Tập 9 (Tặng bookmark & bọc plastic số lượng giới hạn)
Mã: #101627