IPM

1.
Bạn Trai Bản Giới Hạn
Mã: #106395

Bạn Trai Bản Giới Hạn

Tác giả: Misa

Giá bìa:
88,000 ₫
Giá bán:
88,000 ₫
3.
Rìu, Đàn, Cúc
Mã: #105714

Rìu, Đàn, Cúc

Tác giả: Yokomizo Seishi. Dịch giả: Thủy Phương

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
4.
No.6 - Tập 6
Mã: #105496

No.6 - Tập 6

Tác giả: Asano Atsuko

Giá bìa:
55,000 ₫
Giá bán:
55,000 ₫
5.
Mị Sinh - Tập 1: Yêu Nhan
Mã: #105319

Mị Sinh - Tập 1: Yêu Nhan

Tác giả: Sở Tích Đao. Dịch giả: Trần Hữu Nùng

Giá bìa:
115,000 ₫
Giá bán:
115,000 ₫
6.
Quái Đàm - Chuyện Yêu Quái Và Dị Trùng Nhật Bản
Mã: #105322

Quái Đàm - Chuyện Yêu Quái Và Dị Trùng Nhật Bản

Tác giả: Lafcadio Hearn. Dịch giả: Khánh Linh

Giá bìa:
70,000 ₫
Giá bán:
70,000 ₫
7.
Ngàn Hạc Giấy Của Sadako
Mã: #105101

Ngàn Hạc Giấy Của Sadako

Tác giả: Sasaki Masahiro. Dịch giả: Lan Hương

Giá bìa:
65,000 ₫
Giá bán:
65,000 ₫
8.
Ảo Linh Kỳ
Mã: #105032

Ảo Linh Kỳ

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ. Dịch giả: Trần Hữu Nùng

Giá bìa:
180,000 ₫
Giá bán:
180,000 ₫
9.
Những Ngôi Nhà Ma Ám - Tập 2
Mã: #105079

Những Ngôi Nhà Ma Ám - Tập 2

Tác giả: Nhị Thập Tam

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
10.
Sword Art Online Progressive - Tập 2
Mã: #104751

Sword Art Online Progressive - Tập 2

Tác giả: Reki Kawahara

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫