IPM

1.
Re: Zero - Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác (Tập 2)
Mã: #101360

Re: Zero - Bắt Đầu Lại Ở Thế Giới Khác (Tập 2)

Tác giả: Tappei Nagatsuki

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
2.
Tàn Uế
Mã: #100321

Tàn Uế

Tác giả: Ono Fuyumi

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
3.
Kẻ Nặn Sáp
Mã: #100322

Kẻ Nặn Sáp

Tác giả: Minette Walters

Giá bìa:
115,000 ₫
Giá bán:
115,000 ₫
5.
Lặng Nhìn Đời Qua Những Thanh Âm
Mã: #99436

Lặng Nhìn Đời Qua Những Thanh Âm

Tác giả: Jan-Philipp Sendker

Giá bìa:
88,000 ₫
Giá bán:
88,000 ₫
6.
No.6 - Tập 4
Mã: #99437

No.6 - Tập 4

Tác giả: Asano Atsuko

Giá bìa:
55,000 ₫
Giá bán:
55,000 ₫
7.
Same-Z - Cá Mập Thảnh Thơi Ngoài Biển Khơi & 	Sự Tích Quái Quỷ Những Ngày Nghỉ
Mã: #98847

Same-Z - Cá Mập Thảnh Thơi Ngoài Biển Khơi & Sự Tích Quái Quỷ Những Ngày Nghỉ

Tác giả: Moha Arimura

Giá bìa:
100,000 ₫
Giá bán:
90,000 ₫ (tiết kiệm 10,000 ₫)
Giảm
10%
8.
Táo Trên Cây Đâu Rồi?
Mã: #98742

Táo Trên Cây Đâu Rồi?

Tác giả: Brigitte Weninger, Eve Tharlet

Giá bìa:
42,000 ₫
Giá bán:
37,800 ₫ (tiết kiệm 4,200 ₫)
Giảm
10%
9.
Nòng Nọc Đã Lớn
Mã: #98743

Nòng Nọc Đã Lớn

Tác giả: Giuliano Ferri

Giá bìa:
42,000 ₫
Giá bán:
37,800 ₫ (tiết kiệm 4,200 ₫)
Giảm
10%
10.
Mái Ấm Của Ếch Con
Mã: #98744

Mái Ấm Của Ếch Con

Tác giả: Brigitte Weninger, Eve Tharlet

Giá bìa:
42,000 ₫
Giá bán:
37,800 ₫ (tiết kiệm 4,200 ₫)
Giảm
10%