NXB Hội Nhà Văn

1.
Người Tình Hào Hoa
Mã: #102490

Người Tình Hào Hoa

Tác giả: Guy de Maupassant. Dịch giả: Thanh Thư

Giá bìa:
145,000 ₫
Giá bán:
145,000 ₫
Phát hành vào 03/05/2018
2.
Đung Đưa Trên Những Đám Mây
Mã: #102467

Đung Đưa Trên Những Đám Mây

Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
3.
Lưu Dấu Chăm-pa: Cố Đô Simhapura - Trà Kiệu (Thế kỷ I-XI)
Mã: #102460
5.
Sự Thật Đặt Tên Tôi
Mã: #102333

Sự Thật Đặt Tên Tôi

Tác giả: Antonio Guerrero. Dịch giả: Lưu Vạn Kha, Khánh Nguyễn

Giá bìa:
75,000 ₫
Giá bán:
75,000 ₫
6.
Đánh Thức Bố Mẹ Cùng Ngựa Vằn Zou
Mã: #102339

Đánh Thức Bố Mẹ Cùng Ngựa Vằn Zou

Tác giả: Michel Gay. Dịch giả: Huy Minh

Giá bìa:
40,000 ₫
Giá bán:
36,000 ₫ (tiết kiệm 4,000 ₫)
Giảm
10%
7.
Cá Sấu Achille Không Chịu Ăn Chuối
Mã: #102340

Cá Sấu Achille Không Chịu Ăn Chuối

Tác giả: Sylviane Donnio. Dịch giả: Huy Minh

Giá bìa:
40,000 ₫
Giá bán:
36,000 ₫ (tiết kiệm 4,000 ₫)
Giảm
10%
8.
Khúc Đắm Say Tuyệt Vọng
Mã: #102320

Khúc Đắm Say Tuyệt Vọng

Tác giả: Camellia Dương

Giá bìa:
69,000 ₫
Giá bán:
69,000 ₫
9.
Mơ Lam Kinh
Mã: #102321

Mơ Lam Kinh

Tác giả: Đinh Phương. Dịch giả: Nhã Nam

Giá bìa:
92,000 ₫
Giá bán:
92,000 ₫
10.
An Nam Truyện - Ghi Chép Về Việt Nam Trong Chính Sử Trung Quốc Xưa
Mã: #102328