NXB Hội Nhà Văn

1.
Nếu Như Được Làm Lại (Tái bản năm 2018)
Mã: #104880

Nếu Như Được Làm Lại (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Marc Levy. Dịch giả: Thu Phương

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
Phát hành vào 23/07/2018
2.
Ký Thác
Mã: #104918

Ký Thác

Tác giả: Bình Nguyên Lộc

Giá bìa:
80,000 ₫
Giá bán:
80,000 ₫
Phát hành vào 23/07/2018
3.
Trên Ngọn Tình Sầu
Mã: #104690

Trên Ngọn Tình Sầu

Tác giả: Du Tử Lê

Giá bìa:
69,000 ₫
Giá bán:
69,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
4.
Với Nhau, Một Ngày Nào
Mã: #104691

Với Nhau, Một Ngày Nào

Tác giả: Du Tử Lê

Giá bìa:
90,000 ₫
Giá bán:
90,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
5.
Nhật Ký Già Si
Mã: #104560

Nhật Ký Già Si

Tác giả: Tanizaki Junichiro. Dịch giả: Đỗ Hương Giang

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
Phát hành vào 21/07/2018
6.
Sự Lưỡng Nan Của Tình Thế Làm Người
Mã: #104561

Sự Lưỡng Nan Của Tình Thế Làm Người

Tác giả: Lê Hồng Lâm

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
88,200 ₫ (tiết kiệm 9,800 ₫)
Giảm
10%
Phát hành vào 21/07/2018
7.
Ở Đâu Cũng Có Người Việt
Mã: #104563

Ở Đâu Cũng Có Người Việt

Giá bìa:
108,000 ₫
Giá bán:
108,000 ₫
Phát hành vào 21/07/2018
8.
Gánh Hàng Hoa
Mã: #104639

Gánh Hàng Hoa

Tác giả: Khái Hưng, Nhất Linh

Giá bìa:
53,000 ₫
Giá bán:
53,000 ₫
9.
Thi Nhân Việt Nam 1932-1941
Mã: #104640

Thi Nhân Việt Nam 1932-1941

Tác giả: Hoài Thanh, Hoài Chân

Giá bìa:
94,000 ₫
Giá bán:
94,000 ₫
10.
Hamlet & Romeo Và Juliet
Mã: #104641

Hamlet & Romeo Và Juliet

Tác giả: William Shakespeare. Dịch giả: Bùi Phụng, Đào Anh Kha, Bùi Ý

Giá bìa:
82,000 ₫
Giá bán:
82,000 ₫