NXB Phụ Nữ

1.
Tự Thương Lấy Mình
Mã: #102487

Tự Thương Lấy Mình

Tác giả: Bạch Lang

Giá bìa:
89,000 ₫
Giá bán:
89,000 ₫
Phát hành vào 03/05/2018
2.
Hiện Thực Hóa Sự Nghiệp
Mã: #102468

Hiện Thực Hóa Sự Nghiệp

Tác giả: Kenneth Leow. Dịch giả: Nguyễn Ngọc Ưu

Giá bìa:
60,000 ₫
Giá bán:
60,000 ₫
3.
Hiện Thực Hóa Sự Nghiệp (Bản đặc biệt)
Mã: #102469

Hiện Thực Hóa Sự Nghiệp (Bản đặc biệt)

Tác giả: Kenneth Leow. Dịch giả: Nguyễn Ngọc Ưu

Giá bìa:
90,000 ₫
Giá bán:
90,000 ₫
Phát hành vào 30/04/2018
4.
Hạnh Phúc Do Bạn Lựa Chọn (Bản đặc biệt)
Mã: #102471

Hạnh Phúc Do Bạn Lựa Chọn (Bản đặc biệt)

Tác giả: Sean Lim. Dịch giả: Bảo Ngọc

Giá bìa:
92,000 ₫
Giá bán:
92,000 ₫
Phát hành vào 30/04/2018
5.
Con Tròn Giấc Đêm - Mẹ Thêm Hạnh Phúc
Mã: #102477

Con Tròn Giấc Đêm - Mẹ Thêm Hạnh Phúc

Tác giả: Etsuko Shimizu. Dịch giả: Nguyễn Thị Anh

Giá bìa:
89,000 ₫
Giá bán:
89,000 ₫
6.
Bước Chân Vô Hình
Mã: #102454

Bước Chân Vô Hình

Tác giả: Hoàng Long

Giá bìa:
64,000 ₫
Giá bán:
64,000 ₫
Phát hành vào 27/04/2018
7.
Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa (Tái bản năm 2018) (Tặng bookmark)
Mã: #102435

Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa (Tái bản năm 2018) (Tặng bookmark)

Tác giả: Gào

Giá bìa:
92,000 ₫
Giá bán:
92,000 ₫
8.
Đừng Gọi Em Là Ký Ức (Tái bản năm 2018) (Tặng bookmark)
Mã: #102436

Đừng Gọi Em Là Ký Ức (Tái bản năm 2018) (Tặng bookmark)

Tác giả: Gào

Giá bìa:
92,000 ₫
Giá bán:
92,000 ₫
9.
Đợi Đi… Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành
Mã: #102405

Đợi Đi… Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành

Tác giả: Lư Tư Hạo. Dịch giả: Liêu Dương Ca

Giá bìa:
96,000 ₫
Giá bán:
96,000 ₫
10.
Người Khát Sống
Mã: #102335

Người Khát Sống

Tác giả: Nguyễn Quang Thân

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫