NXB Phụ Nữ

1.
Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em (Tặng 4 bookmark - Số lượng có hạn)
Mã: #104049

Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em (Tặng 4 bookmark - Số lượng có hạn)

Tác giả: Hạ Vũ

Giá bìa:
89,000 ₫
Giá bán:
66,750 ₫ (tiết kiệm 22,250 ₫)
Giảm
25%
3.
Một Cái Ôm - Hug Me (Song ngữ Anh-Việt)
Mã: #104833

Một Cái Ôm - Hug Me (Song ngữ Anh-Việt)

Tác giả: Simona Ciraolo. Dịch giả: Nguyễn Ngoan

Giá bìa:
33,000 ₫
Giá bán:
29,700 ₫ (tiết kiệm 3,300 ₫)
Giảm
10%
4.
Hoang Dã - Wild (Song ngữ Anh-Việt)
Mã: #104834

Hoang Dã - Wild (Song ngữ Anh-Việt)

Tác giả: Emily Hughes. Dịch giả: Nguyễn Ngoan

Giá bìa:
42,000 ₫
Giá bán:
37,800 ₫ (tiết kiệm 4,200 ₫)
Giảm
10%
5.
Lá - Leaf (Song ngữ Anh-Việt)
Mã: #104835

Lá - Leaf (Song ngữ Anh-Việt)

Tác giả: Sandra Dieckmann. Dịch giả: Nguyễn Ngoan

Giá bìa:
33,000 ₫
Giá bán:
29,700 ₫ (tiết kiệm 3,300 ₫)
Giảm
10%
6.
300 Câu Hỏi Khoa Học Vui - Ai Đã Rắc Muối Xuống Biển?
Mã: #104692

300 Câu Hỏi Khoa Học Vui - Ai Đã Rắc Muối Xuống Biển?

Tác giả: Tin Man. Dịch giả: Hương Hương

Giá bìa:
48,000 ₫
Giá bán:
48,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
7.
300 Câu Hỏi Khoa Học Vui - Tại Sao Bụng Tớ Biết Kêu?
Mã: #104693

300 Câu Hỏi Khoa Học Vui - Tại Sao Bụng Tớ Biết Kêu?

Tác giả: Tin Man. Dịch giả: Hương Hương

Giá bìa:
48,000 ₫
Giá bán:
48,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
8.
300 Câu Hỏi Khoa Học Vui - Đào Đường Hầm Xuyên Qua Trái Đất
Mã: #104694

300 Câu Hỏi Khoa Học Vui - Đào Đường Hầm Xuyên Qua Trái Đất

Tác giả: Tin Man. Dịch giả: Hương Hương

Giá bìa:
48,000 ₫
Giá bán:
48,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
9.
300 Câu Hỏi Khoa Học Vui - Tại Sao Chim Công Thích Múa?
Mã: #104695

300 Câu Hỏi Khoa Học Vui - Tại Sao Chim Công Thích Múa?

Tác giả: Tin Man. Dịch giả: Hương Hương

Giá bìa:
48,000 ₫
Giá bán:
48,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
10.
Ú Òa - Bé Cảm Thấy Thế Nào? (Sách lật song ngữ Anh-Việt 1-5+)
Mã: #104507

Ú Òa - Bé Cảm Thấy Thế Nào? (Sách lật song ngữ Anh-Việt 1-5+)

Tác giả: Karen Katz. Dịch giả: Lê Phương Anh

Giá bìa:
30,000 ₫
Giá bán:
30,000 ₫