NXB Phụ Nữ

1.
Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em - Tập 4: Bệnh Đường Ruột
Mã: #101353
2.
Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em - Tập 3: Dinh Dưỡng - Ăn Dặm
Mã: #101354
3.
Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công
Mã: #101053

Ivanka Trump - Phụ Nữ Hiện Đại Viết Lại Luật Thành Công

Tác giả: Ivanka Trump

Giá bìa:
139,000 ₫
Giá bán:
111,200 ₫ (tiết kiệm 27,800 ₫)
Giảm
20%
4.
Ông Chúa Đức Huệ
Mã: #100949

Ông Chúa Đức Huệ

Tác giả: Kwon Bee Young. Dịch giả: Dương Thanh Hoài

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
5.
Vệ Sĩ Vô Hình
Mã: #100950

Vệ Sĩ Vô Hình

Tác giả: Dolores Redondo. Dịch giả: Thanh Vân

Giá bìa:
125,000 ₫
Giá bán:
125,000 ₫
6.
Linh Tộc Tái Thiết Thế Giới
Mã: #100951

Linh Tộc Tái Thiết Thế Giới

Tác giả: Ilka Tampke. Dịch giả: Ngô Hà Thu

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
7.
Picture Book Song Ngữ - Chú Cừu Xanh Lá Ở Đâu Rồi Nhỉ?
Mã: #100935

Picture Book Song Ngữ - Chú Cừu Xanh Lá Ở Đâu Rồi Nhỉ?

Tác giả: Mem Fox, Judy Horacex. Dịch giả: Lã Thúy

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%
8.
Picture Book Song Ngữ - Cốc, Cốc, Cốc!
Mã: #100936

Picture Book Song Ngữ - Cốc, Cốc, Cốc!

Tác giả: Ang Thiam Poh

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%
9.
Picture Book Song Ngữ - Cái Gì Quan Trọng Nhất?
Mã: #100937

Picture Book Song Ngữ - Cái Gì Quan Trọng Nhất?

Tác giả: Antonella Abbatiello

Giá bìa:
49,000 ₫
Giá bán:
44,100 ₫ (tiết kiệm 4,900 ₫)
Giảm
10%
10.
Bút Sáp Màu Đen - Tập 3: Con Ma Bí Ẩn
Mã: #100938

Bút Sáp Màu Đen - Tập 3: Con Ma Bí Ẩn

Tác giả: Miwa Nakaya

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%