NXB Phương Đông

1.
Giao Tiếp Bằng Trái Tim (Tái Bản Năm 2018)
Mã: #104377

Giao Tiếp Bằng Trái Tim (Tái Bản Năm 2018)

Tác giả: Thích Thánh Nghiêm

Giá bìa:
55,000 ₫
Giá bán:
55,000 ₫
Phát hành vào 20/07/2018
2.
Thiền Tập Về Thương Yêu
Mã: #101762

Thiền Tập Về Thương Yêu

Tác giả: Sharon Salzberg

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
96,750 ₫ (tiết kiệm 32,250 ₫)
Giảm
25%
3.
Những Cuốn Sách Tôi Yêu
Mã: #101048

Những Cuốn Sách Tôi Yêu

Tác giả: Osho

Giá bìa:
90,000 ₫
Giá bán:
90,000 ₫
4.
Ngắm Nhìn Tĩnh Tại (Tái bản năm 2017)
Mã: #100903

Ngắm Nhìn Tĩnh Tại (Tái bản năm 2017)

Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên

Giá bìa:
83,000 ₫
Giá bán:
58,100 ₫ (tiết kiệm 24,900 ₫)
Giảm
30%
5.
Chiêm Bao - Miền Tối Sáng Nội Tâm
Mã: #100656

Chiêm Bao - Miền Tối Sáng Nội Tâm

Tác giả: Trần Thị Cẩm

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
6.
Tâm Lý Bí Truyền
Mã: #100461

Tâm Lý Bí Truyền

Tác giả: Osho

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫
7.
Đơn Giản Hơn Ta Nghĩ
Mã: #98471

Đơn Giản Hơn Ta Nghĩ

Tác giả: Sylvia Boorstein. Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
66,500 ₫ (tiết kiệm 28,500 ₫)
Giảm
30%
8.
Khai Thác Sức Mạnh Tiềm Thức
Mã: #98003

Khai Thác Sức Mạnh Tiềm Thức

Tác giả: Joseph Murphy. Dịch giả: Tường Linh

Giá bìa:
158,000 ₫
Giá bán:
110,600 ₫ (tiết kiệm 47,400 ₫)
Giảm
30%
9.
Tủ Sách Tuổi Hoa (Bộ 8 cuốn)
Mã: #97901

Tủ Sách Tuổi Hoa (Bộ 8 cuốn)

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Giá bìa:
438,000 ₫
Giá bán:
438,000 ₫
10.
Tủ Sách Tuổi Hoa - Lòng Mẹ
Mã: #97815

Tủ Sách Tuổi Hoa - Lòng Mẹ

Tác giả: Nhật Lệ Giang

Giá bìa:
35,000 ₫
Giá bán:
24,500 ₫ (tiết kiệm 10,500 ₫)
Giảm
30%