NXB Trẻ

1.
Lối Thoát Cuối Cùng
Mã: #107177

Lối Thoát Cuối Cùng

Tác giả: Federico Axat. Dịch giả: Dương Phương Hoa

Giá bìa:
135,000 ₫
Giá bán:
135,000 ₫
Phát hành vào 02/11/2018
2.
Men Bờ Vực Thẳm
Mã: #107178

Men Bờ Vực Thẳm

Tác giả: Thomas Melle. Dịch giả: Lê Quang

Giá bìa:
90,000 ₫
Giá bán:
90,000 ₫
Phát hành vào 29/10/2018
3.
Trời Ơi, Tôi Chẳng Nhớ Gì Cả
Mã: #107154

Trời Ơi, Tôi Chẳng Nhớ Gì Cả

Tác giả: Nora Ephron. Dịch giả: Nguyễn Trương Quý

Giá bìa:
72,000 ₫
Giá bán:
72,000 ₫
Phát hành vào 26/10/2018
4.
Harry Potter: Hành Trình Xuyên Lịch Sử Pháp Thuật
Mã: #107156

Harry Potter: Hành Trình Xuyên Lịch Sử Pháp Thuật

Tác giả: Nhiều Tác Giả. Dịch giả: Ân Ân

Giá bìa:
292,000 ₫
Giá bán:
292,000 ₫
Phát hành vào 26/10/2018
5.
Cô Gái Để Lại
Mã: #106979

Cô Gái Để Lại

Tác giả: Jojo Moyes. Dịch giả: Mich Fli

Giá bìa:
168,000 ₫
Giá bán:
168,000 ₫
6.
Lắng Nghe Như Một Chú Chó Và Tạo Dấu Ấn Của Bạn Với Thế Giới
Mã: #106980

Lắng Nghe Như Một Chú Chó Và Tạo Dấu Ấn Của Bạn Với Thế Giới

Tác giả: Jeff Lazarus. Dịch giả: Phan Thùy Trang

Giá bìa:
102,000 ₫
Giá bán:
102,000 ₫
7.
Bán Hàng Bằng Trí Tuệ Xúc Cảm
Mã: #106981

Bán Hàng Bằng Trí Tuệ Xúc Cảm

Tác giả: Jeb Blount. Dịch giả: Vũ Thanh Tùng

Giá bìa:
138,000 ₫
Giá bán:
138,000 ₫
8.
Người Dám Cho Đi Bán Được Nhiều Hơn
Mã: #106982

Người Dám Cho Đi Bán Được Nhiều Hơn

Tác giả: Bob Burg, John David Mann. Dịch giả: Thiên Khôi

Giá bìa:
125,000 ₫
Giá bán:
125,000 ₫
9.
Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi
Mã: #106983

Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi

Tác giả: Bob Burg, John David Mann. Dịch giả: Thiên Khôi

Giá bìa:
85,000 ₫
Giá bán:
85,000 ₫
10.
Lời Thú Nhận Của Tay Lừa Đảo Felix Krull
Mã: #106984

Lời Thú Nhận Của Tay Lừa Đảo Felix Krull

Tác giả: Thomas Mann. Dịch giả: Nguyễn Hồng Vân, Trần Đàm Thành

Giá bìa:
155,000 ₫
Giá bán:
155,000 ₫