NXB Trẻ

1.
Ngữ Pháp Tình Yêu - Tuyển Truyện Ngắn Nga Chọn Lọc Thế Kỷ XX-XXI
Mã: #101327
2.
Gọi Em Bằng Tên Anh
Mã: #101140

Gọi Em Bằng Tên Anh

Tác giả: André Aciman. Dịch giả: Nhật Khoa

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
3.
Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt
Mã: #101061

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
137,000 ₫
Giá bán:
137,000 ₫
4.
100 Ý Tưởng Kinh Doanh Tuyệt Hay (Tái bản năm 2017)
Mã: #100994

100 Ý Tưởng Kinh Doanh Tuyệt Hay (Tái bản năm 2017)

Tác giả: Jeremy Kourdi

Giá bìa:
115,000 ₫
Giá bán:
115,000 ₫
5.
Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh
Mã: #100921

Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh

Tác giả: Atul Gawande

Giá bìa:
82,000 ₫
Giá bán:
82,000 ₫
8.
Những Điều Bạn Chưa Biết Về Trai Tây
Mã: #100860

Những Điều Bạn Chưa Biết Về Trai Tây

Tác giả: Cameron Shingleton

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
10.
Xoay Trục - Tương Lai Nghệ Thuật Lãnh Đạo Của Mỹ Ở Châu Á
Mã: #100847