NXB Trẻ

1.
Cánh đồng bất tận (Tái Bản 2017)
Mã: #102482

Cánh đồng bất tận (Tái Bản 2017)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư

Giá bìa:
70,000 ₫
Giá bán:
70,000 ₫
2.
Ngũ Quái Sài Gòn - Tập 12: Những Con Rối Quỷ
Mã: #102485

Ngũ Quái Sài Gòn - Tập 12: Những Con Rối Quỷ

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Giá bìa:
50,000 ₫
Giá bán:
50,000 ₫
3.
Ngũ Quái Sài Gòn - Tập 11: Vườn Khủng Long
Mã: #102486

Ngũ Quái Sài Gòn - Tập 11: Vườn Khủng Long

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Giá bìa:
50,000 ₫
Giá bán:
50,000 ₫
4.
Vẩn Vơ Nơi Ga Xép
Mã: #102441

Vẩn Vơ Nơi Ga Xép

Tác giả: Nguyễn Công Thắng

Giá bìa:
72,000 ₫
Giá bán:
72,000 ₫
5.
Pho Mát & Đậu Bắp - Làm Trẻ Con Ở Thụy Sĩ
Mã: #102442

Pho Mát & Đậu Bắp - Làm Trẻ Con Ở Thụy Sĩ

Tác giả: Quỳnh Lê

Giá bìa:
68,000 ₫
Giá bán:
68,000 ₫
7.
Phố Phở Phố Có Nhà To
Mã: #102449

Phố Phở Phố Có Nhà To

Tác giả: Phạm Ngọc Tiến

Giá bìa:
70,000 ₫
Giá bán:
70,000 ₫
8.
Hãy Đến Hiệu Thuốc Yukil
Mã: #102450

Hãy Đến Hiệu Thuốc Yukil

Tác giả: Seong Oh Kim. Dịch giả: Lê Thị Thu Giang

Giá bìa:
168,000 ₫
Giá bán:
168,000 ₫
9.
Cô Gái Áo Xanh - Những Chuyện Kỳ Bí Của Làng
Mã: #102408

Cô Gái Áo Xanh - Những Chuyện Kỳ Bí Của Làng

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Giá bìa:
65,000 ₫
Giá bán:
65,000 ₫
10.
Chuyện Bên Rìa Thế Giới (Văn Học Tuổi 20)
Mã: #102409

Chuyện Bên Rìa Thế Giới (Văn Học Tuổi 20)

Tác giả: Bùi Cẩm Linh

Giá bìa:
72,000 ₫
Giá bán:
72,000 ₫