NXB Văn Hóa - Văn Nghệ

1.
Còn Quá Nhiều Thứ Để Thương
Mã: #102542

Còn Quá Nhiều Thứ Để Thương

Tác giả: Nguyễn Duy Quyền

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
79,000 ₫
Phát hành vào 02/05/2018
2.
Ba Phút Sự Thật
Mã: #102476

Ba Phút Sự Thật

Tác giả: Phùng Quán

Giá bìa:
95,000 ₫
Giá bán:
95,000 ₫
3.
Thoảng Hương Sen
Mã: #102453

Thoảng Hương Sen

Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc

Giá bìa:
84,000 ₫
Giá bán:
84,000 ₫
Phát hành vào 27/04/2018
4.
Bỗng Dưng Muốn Sống
Mã: #102455

Bỗng Dưng Muốn Sống

Tác giả: Laurent Gounelle. Dịch giả: Hiệu Constant

Giá bìa:
100,000 ₫
Giá bán:
100,000 ₫
5.
Chuyện Năm 1968
Mã: #102458

Chuyện Năm 1968

Tác giả: Trầm Hương

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
6.
Chẳng Cũng Khoái Ru
Mã: #102447

Chẳng Cũng Khoái Ru

Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc

Giá bìa:
122,000 ₫
Giá bán:
122,000 ₫
Phát hành vào 27/04/2018
7.
Những Mùa Gió Rát
Mã: #102427

Những Mùa Gió Rát

Tác giả: Diệu Ái

Giá bìa:
74,000 ₫
Giá bán:
74,000 ₫
8.
Có Gì Đâu Mà Buồn
Mã: #102348

Có Gì Đâu Mà Buồn

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Giá bìa:
69,000 ₫
Giá bán:
69,000 ₫
9.
Đường Vào Phóng Sự Báo Chí - Dễ Đi Thôi Mà!
Mã: #102353

Đường Vào Phóng Sự Báo Chí - Dễ Đi Thôi Mà!

Tác giả: Ngọc Trân

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
79,000 ₫
10.
Trăng Hoàng Cung
Mã: #102354

Trăng Hoàng Cung

Tác giả: Phùng Quán

Giá bìa:
85,000 ₫
Giá bán:
85,000 ₫