NXB Văn Hóa - Văn Nghệ

1.
Anh Mãi Mãi Thuộc Về Bầu Trời Và Biển
Mã: #107144

Anh Mãi Mãi Thuộc Về Bầu Trời Và Biển

Tác giả: Phong Uy Hy Tùng

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
Phát hành vào 29/10/2018
2.
Đủ Nắng Thì Hoa Nở
Mã: #107061

Đủ Nắng Thì Hoa Nở

Tác giả: Ba Gàn

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
79,000 ₫
Phát hành vào 26/10/2018
3.
Ta Đã Làm Chi Đời Ta
Mã: #107074

Ta Đã Làm Chi Đời Ta

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Giá bìa:
90,000 ₫
Giá bán:
90,000 ₫
4.
Con Gà Đẻ Trứng Vàng
Mã: #107080

Con Gà Đẻ Trứng Vàng

Tác giả: Thích Nhất Hạnh, Trăng Tuyết Hoa

Giá bìa:
159,000 ₫
Giá bán:
143,100 ₫ (tiết kiệm 15,900 ₫)
Giảm
10%
5.
Mỗi Hơi Thở Một Nụ Cười
Mã: #107081

Mỗi Hơi Thở Một Nụ Cười

Tác giả: Thích Nhất Hạnh, Sư cô Susan, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
107,100 ₫ (tiết kiệm 11,900 ₫)
Giảm
10%
Phát hành vào 30/10/2018
6.
Những Góc Nhìn Đời - Tôi Thấy, Nghe Và Nghĩ
Mã: #106987

Những Góc Nhìn Đời - Tôi Thấy, Nghe Và Nghĩ

Tác giả: Phan Đăng

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
7.
Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau
Mã: #106988

Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau

Tác giả: Nguyễn Hà

Giá bìa:
69,000 ₫
Giá bán:
69,000 ₫
8.
Đình Nam Bộ Xưa & Nay
Mã: #106989

Đình Nam Bộ Xưa & Nay

Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng, Trương Ngọc Tường

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
129,000 ₫
9.
Phê Bình Sinh Thái Với Văn Xuôi Nam Bộ
Mã: #106990

Phê Bình Sinh Thái Với Văn Xuôi Nam Bộ

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Giá bìa:
135,000 ₫
Giá bán:
135,000 ₫
10.
Phác Thảo Dân Tộc Học Hàng Hải Việt Nam
Mã: #106991

Phác Thảo Dân Tộc Học Hàng Hải Việt Nam

Tác giả: Pierre Paris. Dịch giả: Đỗ Thái Bình

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫