NXB Văn Hóa - Văn Nghệ

1.
Có Chuyến Đi Dài, Có Chuyện Chúng Ta
Mã: #100902

Có Chuyến Đi Dài, Có Chuyện Chúng Ta

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Giá bìa:
150,000 ₫
Giá bán:
150,000 ₫
2.
Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố 5 (Bìa mềm)
Mã: #101313

Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố 5 (Bìa mềm)

Tác giả: Phạm Công Luận

Giá bìa:
359,000 ₫
Giá bán:
359,000 ₫
Phát hành vào 24/01/2018
3.
Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố 5 (Bìa cứng)
Mã: #101314

Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố 5 (Bìa cứng)

Tác giả: Phạm Công Luận

Giá bìa:
439,000 ₫
Giá bán:
439,000 ₫
Phát hành vào 24/01/2018
4.
Sài Gòn - Phong Vị Báo Xuân Xưa
Mã: #101315

Sài Gòn - Phong Vị Báo Xuân Xưa

Tác giả: Phạm Công Luận

Giá bìa:
329,000 ₫
Giá bán:
329,000 ₫
Phát hành vào 24/01/2018
5.
Gia Định Báo - Tờ Báo Việt Ngữ Đầu Tiên
Mã: #101180

Gia Định Báo - Tờ Báo Việt Ngữ Đầu Tiên

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫
6.
Phụ Nữ Đâu Chỉ Có Tình Yêu
Mã: #101035

Phụ Nữ Đâu Chỉ Có Tình Yêu

Tác giả: Tuyết Anh, Đoàn Ngọc

Giá bìa:
73,000 ₫
Giá bán:
73,000 ₫
7.
Em Có Hay Trời Buồn Trời Chuyển Mưa Đó Không?
Mã: #101330

Em Có Hay Trời Buồn Trời Chuyển Mưa Đó Không?

Tác giả: Vũ Thành Sơn

Giá bìa:
60,000 ₫
Giá bán:
60,000 ₫
8.
Thương Mấy Cũng Là Người Dưng (Tái bản năm 2017)
Mã: #101336

Thương Mấy Cũng Là Người Dưng (Tái bản năm 2017)

Tác giả: Anh Khang

Giá bìa:
94,000 ₫
Giá bán:
94,000 ₫
9.
Ai Rồi Cũng Chỉ Còn Lại Một Mình (Tái bản 2017)
Mã: #101316

Ai Rồi Cũng Chỉ Còn Lại Một Mình (Tái bản 2017)

Tác giả: Phương Huyền

Giá bìa:
74,000 ₫
Giá bán:
74,000 ₫
Phát hành vào 24/01/2018
10.
Khám Phá Thiết Kế Đô Thị Hàn Quốc
Mã: #101305

Khám Phá Thiết Kế Đô Thị Hàn Quốc

Tác giả: Kim Min-soo

Giá bìa:
340,000 ₫
Giá bán:
340,000 ₫