NXB Văn Hóa - Văn Nghệ

1.
Nhà (Truyện ngắn Nguyễn Bảo Trung)
Mã: #104919

Nhà (Truyện ngắn Nguyễn Bảo Trung)

Tác giả: Nguyễn Bảo Trung

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
Phát hành vào 23/07/2018
2.
Siêu Nhân Mẹ Không Cô Đơn
Mã: #104744

Siêu Nhân Mẹ Không Cô Đơn

Tác giả: Cẩm Viên, Nguyễn Thắm

Giá bìa:
119,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
3.
Trong Gia Đình
Mã: #104758

Trong Gia Đình

Tác giả: Hector Malot. Dịch giả: Mai Hương, Huỳnh Lý

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
4.
Rồi Ai Sẽ Kể
Mã: #104796

Rồi Ai Sẽ Kể

Tác giả: Nguyễn Minh Hải

Giá bìa:
89,000 ₫
Giá bán:
89,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
5.
Văn Học Nga Hiện Đại - Những Vấn Đề Lý Thuyết Và Lịch Sử
Mã: #104797

Văn Học Nga Hiện Đại - Những Vấn Đề Lý Thuyết Và Lịch Sử

Tác giả: Trần Thị Phương Phương

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
Phát hành vào 22/07/2018
6.
Nở Tàn Biên Niên Ký
Mã: #104646

Nở Tàn Biên Niên Ký

Tác giả: Lê Vũ Trường Giang

Giá bìa:
65,000 ₫
Giá bán:
65,000 ₫
7.
Cooking With Madam Tuyết Mai (Sách Tiếng Anh)
Mã: #104376

Cooking With Madam Tuyết Mai (Sách Tiếng Anh)

Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai

Giá bìa:
380,000 ₫
Giá bán:
380,000 ₫
8.
Nguyện Ước Tháng Năm
Mã: #104380

Nguyện Ước Tháng Năm

Tác giả: Katherine Applegate. Dịch giả: Hoàng My

Giá bìa:
85,000 ₫
Giá bán:
85,000 ₫
Phát hành vào 20/07/2018
9.
Sài Gòn Những Biểu Tượng
Mã: #104440

Sài Gòn Những Biểu Tượng

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Giá bìa:
129,000 ₫
Giá bán:
129,000 ₫
Phát hành vào 20/07/2018
10.
Khi Mây Đen Kéo Tới - Cùng Con Vượt Qua Cơn Trầm Cảm
Mã: #104342

Khi Mây Đen Kéo Tới - Cùng Con Vượt Qua Cơn Trầm Cảm

Tác giả: Nguyễn Phương Hoa

Giá bìa:
68,000 ₫
Giá bán:
68,000 ₫
Phát hành vào 19/07/2018