NXB Văn Học

1.
Lều Chõng
Mã: #102481

Lều Chõng

Tác giả: Ngô Tất Tố

Giá bìa:
63,000 ₫
Giá bán:
63,000 ₫
2.
Kỷ Cambri Trở Lại (Bộ 2 tập)
Mã: #102489

Kỷ Cambri Trở Lại (Bộ 2 tập)

Tác giả: Thủy Thiên Thừa. Dịch giả: Há Cảo Di Động

Giá bìa:
229,000 ₫
Giá bán:
229,000 ₫
3.
2 Vạn Dặm Dưới Biển
Mã: #102492

2 Vạn Dặm Dưới Biển

Tác giả: Jules Verne

Giá bìa:
85,000 ₫
Giá bán:
85,000 ₫
4.
Date A Live - Tập 1 (Tặng postcard)
Mã: #102495

Date A Live - Tập 1 (Tặng postcard)

Tác giả: Tachibana Koushi

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
Phát hành vào 10/05/2018
5.
Danh Nhân Việt Nam - Cải Trang Nam Nhi Để Đi Thi Nguyễn Thị Duệ (Song ngữ Anh-Việt)
Mã: #102459

Danh Nhân Việt Nam - Cải Trang Nam Nhi Để Đi Thi Nguyễn Thị Duệ (Song ngữ Anh-Việt)

Tác giả: Điển Dũng, Yên Bình

Giá bìa:
32,000 ₫
Giá bán:
28,800 ₫ (tiết kiệm 3,200 ₫)
Giảm
10%
6.
Chiến Quốc Tung Hoành - Thế Cục Quỷ Cốc Tử (Tập 1)
Mã: #102466

Chiến Quốc Tung Hoành - Thế Cục Quỷ Cốc Tử (Tập 1)

Tác giả: Hàn Xuyên Tử. Dịch giả: An Lạc Group

Giá bìa:
150,000 ₫
Giá bán:
150,000 ₫
Phát hành vào 29/04/2018
7.
Gấm Hoa Giữa Đời (Bản minh họa màu)
Mã: #102433

Gấm Hoa Giữa Đời (Bản minh họa màu)

Tác giả: An Ni Bảo Bối. Dịch giả: Tố Hinh, Vinh Chi

Giá bìa:
149,000 ₫
Giá bán:
149,000 ₫
8.
Hoàng Quyền (Tập 1A-1B-2)
Mã: #102434

Hoàng Quyền (Tập 1A-1B-2)

Tác giả: Thiên Hạ Quy Nguyên. Dịch giả: Mạn Lam

Giá bìa:
417,000 ₫
Giá bán:
417,000 ₫
9.
Hãy Để Em Bên Anh
Mã: #102438

Hãy Để Em Bên Anh

Tác giả: Sim Yoon Seo. Dịch giả: Ngân Hà

Giá bìa:
126,000 ₫
Giá bán:
126,000 ₫
10.
Hàn Phi Tử
Mã: #102440

Hàn Phi Tử

Tác giả: Hàn Phi. Dịch giả: Phan Ngọc

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫