NXB Văn Học

1.
31 Tuổi Thì Đã Làm Sao? (Tái bản năm 2018)
Mã: #105023

31 Tuổi Thì Đã Làm Sao? (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Fumio Yamamoto. Dịch giả: Vũ Hà Lan Hương

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
Phát hành vào 28/07/2018
2.
Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Địa Đạo Củ Chi
Mã: #104994

Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Địa Đạo Củ Chi

Tác giả: Moon, Giang Anh. Dịch giả: AM&Rab

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%
3.
Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Chợ Bến Thành
Mã: #104995

Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Chợ Bến Thành

Tác giả: Moon, Giang Anh. Dịch giả: AM&Rab

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%
4.
Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Dinh Thống Nhất
Mã: #104996

Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Dinh Thống Nhất

Tác giả: Moon, Giang Anh. Dịch giả: AM&Rab

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%
5.
Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Lăng Ông - Bà Chiểu
Mã: #104997

Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Lăng Ông - Bà Chiểu

Tác giả: Moon, Giang Anh. Dịch giả: AM&Rab

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%
6.
Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Bến Cảng Nhà Rồng
Mã: #104998

Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Bến Cảng Nhà Rồng

Tác giả: Moon, Giang Anh. Dịch giả: AM&Rab

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%
7.
Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Nhà Thờ Đức Bà
Mã: #104999

Sài Gòn Du Ký Song Ngữ - Mình Ghé Nhà Thờ Đức Bà

Tác giả: Moon, Giang Anh. Dịch giả: AM&Rab

Giá bìa:
39,000 ₫
Giá bán:
35,100 ₫ (tiết kiệm 3,900 ₫)
Giảm
10%
8.
Mình Thương Nhau Nhé Cuộc Đời (Tặng 5 postcard “Chữa lành những trái tim thương tổn”)
Mã: #105005
9.
Đông Chu Liệt Quốc (Hộp 6 quyển)
Mã: #104938

Đông Chu Liệt Quốc (Hộp 6 quyển)

Tác giả: Phùng Mộng Long. Dịch giả: Nguyễn Đỗ Mục

Giá bìa:
600,000 ₫
Giá bán:
600,000 ₫
Phát hành vào 23/07/2018