Phương Nam Book

1.
Giận (Tái bản năm 2018)
Mã: #102564

Giận (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Giá bìa:
85,000 ₫
Giá bán:
85,000 ₫
2.
Đung Đưa Trên Những Đám Mây
Mã: #102467

Đung Đưa Trên Những Đám Mây

Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
3.
Thoảng Hương Sen
Mã: #102453

Thoảng Hương Sen

Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc

Giá bìa:
84,000 ₫
Giá bán:
84,000 ₫
Phát hành vào 27/04/2018
4.
Chuẩn Bị Để Thăng Tiến Trong Sự Nghiệp
Mã: #102445

Chuẩn Bị Để Thăng Tiến Trong Sự Nghiệp

Tác giả: Dale Carnegie. Dịch giả: Hoàng Huấn

Giá bìa:
145,000 ₫
Giá bán:
145,000 ₫
Phát hành vào 27/04/2018
5.
Người Con Gái Ta Thương
Mã: #102446

Người Con Gái Ta Thương

Tác giả: Ngô Võ Giang Trung

Giá bìa:
78,000 ₫
Giá bán:
78,000 ₫
6.
Chẳng Cũng Khoái Ru
Mã: #102447

Chẳng Cũng Khoái Ru

Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc

Giá bìa:
122,000 ₫
Giá bán:
122,000 ₫
Phát hành vào 27/04/2018
7.
Những Mùa Gió Rát
Mã: #102427

Những Mùa Gió Rát

Tác giả: Diệu Ái

Giá bìa:
74,000 ₫
Giá bán:
74,000 ₫
8.
Chiến Thắng Nỗi Lo Và Sự Căng Thẳng
Mã: #102406

Chiến Thắng Nỗi Lo Và Sự Căng Thẳng

Tác giả: Dale Carnegie. Dịch giả: Nguyễn Tư Thắng

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫
9.
Sức Mạnh Của Sự Tử Tế (Tái bản lần 8)
Mã: #102356

Sức Mạnh Của Sự Tử Tế (Tái bản lần 8)

Tác giả: Linda Kaplan Thaler, Robin Koval

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
79,000 ₫