Phương Nam Book

1.
Tủ Sách Chồi Non Dành Cho Bé Từ 5 Tuổi (Bộ 7 quyển)
Mã: #104647

Tủ Sách Chồi Non Dành Cho Bé Từ 5 Tuổi (Bộ 7 quyển)

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Giá bìa:
378,000 ₫
Giá bán:
340,200 ₫ (tiết kiệm 37,800 ₫)
Giảm
10%
Phát hành vào 21/07/2018
2.
Nắng Tháng Tám (Nobel Văn học 1949) (Tái bản năm 2018)
Mã: #105018

Nắng Tháng Tám (Nobel Văn học 1949) (Tái bản năm 2018)

Tác giả: William Faulkner. Dịch giả: Quế Sơn

Giá bìa:
249,000 ₫
Giá bán:
249,000 ₫
3.
Tinh Hoa Ngũ Điển (Tái bản năm 2018)
Mã: #104966

Tinh Hoa Ngũ Điển (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Kim Định

Giá bìa:
92,000 ₫
Giá bán:
92,000 ₫
Phát hành vào 26/07/2018
4.
Sống Thời Bao Cấp (Tái bản năm 2018)
Mã: #104968

Sống Thời Bao Cấp (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Ngô Minh

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
Phát hành vào 26/07/2018
5.
Á-Âu Cách Một Cây Cầu
Mã: #104927

Á-Âu Cách Một Cây Cầu

Tác giả: Diễm Trang

Giá bìa:
80,000 ₫
Giá bán:
80,000 ₫
Phát hành vào 20/08/2018
6.
Tủ Sách Chồi Non - Ba Con Cún
Mã: #104615

Tủ Sách Chồi Non - Ba Con Cún

Tác giả: Mr K, Phùng Như

Giá bìa:
54,000 ₫
Giá bán:
48,600 ₫ (tiết kiệm 5,400 ₫)
Giảm
10%
7.
Tủ Sách Chồi Non - Mùa Hè Kì Thú
Mã: #104616

Tủ Sách Chồi Non - Mùa Hè Kì Thú

Tác giả: Mr K, Thái Tiên

Giá bìa:
54,000 ₫
Giá bán:
48,600 ₫ (tiết kiệm 5,400 ₫)
Giảm
10%
8.
Tủ Sách Chồi Non - Tách Măng Cụt
Mã: #104618

Tủ Sách Chồi Non - Tách Măng Cụt

Tác giả: Nguyễn Trang, Lý Lan

Giá bìa:
54,000 ₫
Giá bán:
48,600 ₫ (tiết kiệm 5,400 ₫)
Giảm
10%
9.
Tình Cát (Tái bản năm 2018)
Mã: #104415

Tình Cát (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Nguyễn Quang Lập

Giá bìa:
124,000 ₫
Giá bán:
124,000 ₫
Phát hành vào 24/07/2018