Phương Nam Book

1.
Sám Pháp Địa Xúc
Mã: #107174

Sám Pháp Địa Xúc

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Giá bìa:
130,000 ₫
Giá bán:
130,000 ₫
Phát hành vào 29/10/2018
2.
Đủ Nắng Thì Hoa Nở
Mã: #107061

Đủ Nắng Thì Hoa Nở

Tác giả: Ba Gàn

Giá bìa:
79,000 ₫
Giá bán:
79,000 ₫
Phát hành vào 26/10/2018
3.
Em Đừng Chết Được Không
Mã: #107022

Em Đừng Chết Được Không

Tác giả: Vũ Lập Nhật

Giá bìa:
65,000 ₫
Giá bán:
65,000 ₫
4.
Mùa Xuân Vắng Lặng
Mã: #107017

Mùa Xuân Vắng Lặng

Tác giả: Rachel Carson. Dịch giả: Nhóm Khánh An

Giá bìa:
155,000 ₫
Giá bán:
155,000 ₫
5.
5 Bước Giải Mã Giấc Mơ
Mã: #106791

5 Bước Giải Mã Giấc Mơ

Tác giả: Gillian Holloway

Giá bìa:
120,000 ₫
Giá bán:
120,000 ₫
6.
Biến Cuộc Đời Ngắn Ngủi Trở Nên Tuyệt Vời
Mã: #106792

Biến Cuộc Đời Ngắn Ngủi Trở Nên Tuyệt Vời

Tác giả: Dale Carnegie. Dịch giả: Hoàng Huấn

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
7.
Combo Nhà Tư Bản Lỗi Lạc Thời Minh Trị Shibusawa Eiichi & Những Người Nhật Vị Tha & Kokoro
Mã: #106699
9.
Combo Nhà Tư Bản Lỗi Lạc Thời Minh Trị Shibusawa Eiichi & Những Người Nhật Vị Tha
Mã: #106674

Combo Nhà Tư Bản Lỗi Lạc Thời Minh Trị Shibusawa Eiichi & Những Người Nhật Vị Tha

Tác giả: Isoda Michifumi, Shimada Masakazu. Dịch giả: Nguyễn Duy Lễ, Nguyễn Đỗ An Nhiên

Giá bìa:
318,000 ₫
Giá bán:
302,100 ₫ (tiết kiệm 15,900 ₫)
Giảm
5%
10.
Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông
Mã: #106688

Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Giá bìa:
85,000 ₫
Giá bán:
85,000 ₫