Cao Xuân Hạo

1.
Đèn Không Hắt Bóng (Tái bản năm 2018)
Mã: #103958

Đèn Không Hắt Bóng (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Watanabe Dzunichi. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
198,000 ₫
Giá bán:
198,000 ₫
2.
Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt
Mã: #101061

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
137,000 ₫
Giá bán:
137,000 ₫
3.
Tội Ác Và Hình Phạt (Tái bản năm 2017)
Mã: #100357

Tội Ác Và Hình Phạt (Tái bản năm 2017)

Tác giả: Fyodor Dostoesvky. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
319,000 ₫
Giá bán:
319,000 ₫
4.
Tiếng Việt: Mấy Vấn Đề Ngữ Âm - Ngữ Pháp - Ngữ Nghĩa
Mã: #96723

Tiếng Việt: Mấy Vấn Đề Ngữ Âm - Ngữ Pháp - Ngữ Nghĩa

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
400,000 ₫
Giá bán:
360,000 ₫ (tiết kiệm 40,000 ₫)
Giảm
10%
5.
Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại Cương
Mã: #96724

Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại Cương

Tác giả: Ferdinand De Saussure. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
140,000 ₫
Giá bán:
126,000 ₫ (tiết kiệm 14,000 ₫)
Giảm
10%
7.
Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc
Mã: #95787

Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc

Tác giả: Z. S. Harris. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
205,000 ₫
Giá bán:
205,000 ₫
8.
Tiếng Việt: Sơ Thảo - Ngữ Pháp - Chức Năng
Mã: #95361

Tiếng Việt: Sơ Thảo - Ngữ Pháp - Chức Năng

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
195,000 ₫
Giá bán:
195,000 ₫
10.
Tội Ác Và Trừng Phạt
Mã: #93029

Tội Ác Và Trừng Phạt

Tác giả: Fyodor Dostoesvky. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
319,000 ₫
Giá bán:
319,000 ₫