Cao Xuân Hạo

1.
Đèn Không Hắt Bóng (Tái bản năm 2018)
Mã: #103958

Đèn Không Hắt Bóng (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Watanabe Dzunichi. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
198,000 ₫
Giá bán:
148,500 ₫ (tiết kiệm 49,500 ₫)
Giảm
25%
2.
Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt
Mã: #101061

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
137,000 ₫
Giá bán:
102,750 ₫ (tiết kiệm 34,250 ₫)
Giảm
25%
3.
Tội Ác Và Hình Phạt (Tái bản năm 2017)
Mã: #100357

Tội Ác Và Hình Phạt (Tái bản năm 2017)

Tác giả: Fyodor Dostoesvky. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
319,000 ₫
Giá bán:
223,300 ₫ (tiết kiệm 95,700 ₫)
Giảm
30%
4.
Tiếng Việt: Mấy Vấn Đề Ngữ Âm - Ngữ Pháp - Ngữ Nghĩa
Mã: #96723

Tiếng Việt: Mấy Vấn Đề Ngữ Âm - Ngữ Pháp - Ngữ Nghĩa

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
400,000 ₫
Giá bán:
280,000 ₫ (tiết kiệm 120,000 ₫)
Giảm
30%
5.
Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại Cương
Mã: #96724

Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại Cương

Tác giả: Ferdinand De Saussure. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
140,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫ (tiết kiệm 42,000 ₫)
Giảm
30%
6.
Âm Vị Học Và Tuyến Tính - Suy Nghĩ Về Các Định Đề Của Âm Vị Học Đương Đại
Mã: #95786

Âm Vị Học Và Tuyến Tính - Suy Nghĩ Về Các Định Đề Của Âm Vị Học Đương Đại

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
180,000 ₫
Giá bán:
126,000 ₫ (tiết kiệm 54,000 ₫)
Giảm
30%
7.
Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc
Mã: #95787

Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc

Tác giả: Z. S. Harris. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
205,000 ₫
Giá bán:
143,500 ₫ (tiết kiệm 61,500 ₫)
Giảm
30%
8.
Tiếng Việt: Sơ Thảo - Ngữ Pháp - Chức Năng
Mã: #95361

Tiếng Việt: Sơ Thảo - Ngữ Pháp - Chức Năng

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
195,000 ₫
Giá bán:
136,500 ₫ (tiết kiệm 58,500 ₫)
Giảm
30%
9.
Sổ Tay Sửa Lỗi Hành Văn Lỗi Ngữ Pháp Trong Câu Có Trạng Ngữ Mở Đầu
Mã: #94790

Sổ Tay Sửa Lỗi Hành Văn Lỗi Ngữ Pháp Trong Câu Có Trạng Ngữ Mở Đầu

Tác giả: Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai

Giá bìa:
42,000 ₫
Giá bán:
29,400 ₫ (tiết kiệm 12,600 ₫)
Giảm
30%
10.
Tội Ác Và Trừng Phạt
Mã: #93029

Tội Ác Và Trừng Phạt

Tác giả: Fyodor Dostoesvky. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
319,000 ₫
Giá bán:
223,300 ₫ (tiết kiệm 95,700 ₫)
Giảm
30%