Cao Xuân Hạo

1.
Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt
Mã: #101061

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
137,000 ₫
Giá bán:
102,750 ₫ (tiết kiệm 34,250 ₫)
Giảm
25%
2.
Tội Ác Và Hình Phạt (Tái bản năm 2017)
Mã: #100357

Tội Ác Và Hình Phạt (Tái bản năm 2017)

Tác giả: Fyodor Dostoesvky. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
319,000 ₫
Giá bán:
319,000 ₫
3.
Tiếng Việt: Mấy Vấn Đề Ngữ Âm - Ngữ Pháp - Ngữ Nghĩa
Mã: #96723

Tiếng Việt: Mấy Vấn Đề Ngữ Âm - Ngữ Pháp - Ngữ Nghĩa

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
400,000 ₫
Giá bán:
300,000 ₫ (tiết kiệm 100,000 ₫)
Giảm
25%
4.
Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại Cương
Mã: #96724

Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại Cương

Tác giả: Ferdinand De Saussure. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
140,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫ (tiết kiệm 35,000 ₫)
Giảm
25%
5.
Âm Vị Học Và Tuyến Tính - Suy Nghĩ Về Các Định Đề Của Âm Vị Học Đương Đại
Mã: #95786

Âm Vị Học Và Tuyến Tính - Suy Nghĩ Về Các Định Đề Của Âm Vị Học Đương Đại

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
180,000 ₫
Giá bán:
135,000 ₫ (tiết kiệm 45,000 ₫)
Giảm
25%
6.
Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc
Mã: #95787

Những Phương Pháp Của Ngôn Ngữ Học Cấu Trúc

Tác giả: Z. S. Harris. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
205,000 ₫
Giá bán:
153,750 ₫ (tiết kiệm 51,250 ₫)
Giảm
25%
7.
Tiếng Việt: Sơ Thảo - Ngữ Pháp - Chức Năng
Mã: #95361

Tiếng Việt: Sơ Thảo - Ngữ Pháp - Chức Năng

Tác giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
195,000 ₫
Giá bán:
146,250 ₫ (tiết kiệm 48,750 ₫)
Giảm
25%
8.
Sổ Tay Sửa Lỗi Hành Văn Lỗi Ngữ Pháp Trong Câu Có Trạng Ngữ Mở Đầu
Mã: #94790

Sổ Tay Sửa Lỗi Hành Văn Lỗi Ngữ Pháp Trong Câu Có Trạng Ngữ Mở Đầu

Tác giả: Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai

Giá bìa:
42,000 ₫
Giá bán:
31,500 ₫ (tiết kiệm 10,500 ₫)
Giảm
25%
9.
Tội Ác Và Trừng Phạt
Mã: #93029

Tội Ác Và Trừng Phạt

Tác giả: Fyodor Dostoesvky. Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Giá bìa:
319,000 ₫
Giá bán:
239,250 ₫ (tiết kiệm 79,750 ₫)
Giảm
25%
10.
Tủ Sách Tinh Hoa Văn Học - Truyện Ngắn A. P. Chekhov
Mã: #63314

Tủ Sách Tinh Hoa Văn Học - Truyện Ngắn A. P. Chekhov

Tác giả: Anton Pavlovich Tchekhov. Dịch giả: Cao Xuân Hạo, Phạm Hồng Giang

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
52,500 ₫ (tiết kiệm 52,500 ₫)
Giảm
50%