Carmine Gallo

1.
Steve Jobs - Những Bí Quyết Đổi Mới & Sáng Tạo
Mã: #98574

Steve Jobs - Những Bí Quyết Đổi Mới & Sáng Tạo

Tác giả: Carmine Gallo

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
99,000 ₫
2.
Talk Like Ted - 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng Của Những Bộ Óc Hàng Đầu Thế Giới
Mã: #95865

Talk Like Ted - 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng Của Những Bộ Óc Hàng Đầu Thế Giới

Tác giả: Carmine Gallo

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
69,300 ₫ (tiết kiệm 29,700 ₫)
Giảm
30%
3.
The Presentation Secrets of Steve Jobs: How to Be Insanely Great in Front of Any Audience
Mã: #94884
4.
The Innovation Secrets of Steve Jobs: Insanely Different Principles for Breakthrough Success
Mã: #94885