Carmine Gallo

1.
Steve Jobs - Những Bí Quyết Đổi Mới & Sáng Tạo (Tái bản năm 2017)
Mã: #100872
2.
Steve Jobs - Những Bí Quyết Đổi Mới & Sáng Tạo
Mã: #98574

Steve Jobs - Những Bí Quyết Đổi Mới & Sáng Tạo

Tác giả: Carmine Gallo

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
79,200 ₫ (tiết kiệm 19,800 ₫)
Giảm
20%
3.
Talk Like Ted - 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng Của Những Bộ Óc Hàng Đầu Thế Giới
Mã: #95865

Talk Like Ted - 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng Của Những Bộ Óc Hàng Đầu Thế Giới

Tác giả: Carmine Gallo

Giá bìa:
99,000 ₫
Giá bán:
79,200 ₫ (tiết kiệm 19,800 ₫)
Giảm
20%
4.
The Presentation Secrets of Steve Jobs: How to Be Insanely Great in Front of Any Audience
Mã: #94884
5.
The Innovation Secrets of Steve Jobs: Insanely Different Principles for Breakthrough Success
Mã: #94885