Lê Đình Chi

1.
Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine (Tái bản năm 2018)
Mã: #107137

Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Ransom Riggs. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
109,000 ₫
Giá bán:
109,000 ₫
Phát hành vào 29/10/2018
2.
Cây Thập Tự Ven Đường (Tái bản năm 2018)
Mã: #105254

Cây Thập Tự Ven Đường (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Jeffery Deaver. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
155,000 ₫
Giá bán:
155,000 ₫
3.
Dữ Liệu Tử Thần (Tái bản năm 2018)
Mã: #105256

Dữ Liệu Tử Thần (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Jeffery Deaver. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
159,000 ₫
Giá bán:
159,000 ₫
4.
Thành Phố Hồn Rỗng (Tái bản năm 2018)
Mã: #103342

Thành Phố Hồn Rỗng (Tái bản năm 2018)

Tác giả: Ransom Riggs. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
128,000 ₫
Giá bán:
128,000 ₫
5.
Bách Khoa Thư Thế Hệ Mới (Từ 6 - 9 tuổi)
Mã: #101223
6.
Pháo Đài Số
Mã: #96661

Pháo Đài Số

Tác giả: Dan Brown. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
175,000 ₫
Giá bán:
175,000 ₫
7.
Người Vô Hình
Mã: #95139

Người Vô Hình

Tác giả: Herbert George Wells. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
76,000 ₫
Giá bán:
76,000 ₫
8.
Ác Mộng Trong Đêm
Mã: #94249

Ác Mộng Trong Đêm

Tác giả: Jeff Lindsay. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
9.
Công Lý Thảo Nguyên
Mã: #93990

Công Lý Thảo Nguyên

Tác giả: Ivan Manook. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
135,000 ₫
Giá bán:
135,000 ₫
10.
Thời Khắc
Mã: #93619

Thời Khắc

Tác giả: Michael Cunningham. Dịch giả: Lê Đình Chi

Giá bìa:
85,000 ₫
Giá bán:
85,000 ₫