Trần Văn Khê

1.
Tính Dân Tộc Trong Âm Nhạc Phạm Duy Và Tình Bạn Duy - Khê (Tái bản năm 2017)
Mã: #95346

Tính Dân Tộc Trong Âm Nhạc Phạm Duy Và Tình Bạn Duy - Khê (Tái bản năm 2017)

Tác giả: Trần Văn Khê

Giá bìa:
82,000 ₫
Giá bán:
57,400 ₫ (tiết kiệm 24,600 ₫)
Giảm
30%
2.
Trí Huệ Để Lại Cho Đời
Mã: #87173

Trí Huệ Để Lại Cho Đời

Tác giả: Trần Văn Khê

Giá bìa:
98,000 ₫
Giá bán:
98,000 ₫
3.
Tính Dân Tộc Trong Âm Nhạc Phạm Duy Và Tình Bạn Duy - Khê
Mã: #78264

Tính Dân Tộc Trong Âm Nhạc Phạm Duy Và Tình Bạn Duy - Khê

Tác giả: Trần Văn Khê

Giá bìa:
59,000 ₫
Giá bán:
35,400 ₫ (tiết kiệm 23,600 ₫)
Giảm
40%
4.
Hồi Ký Trần Văn Khê - Bộ Đặc Biệt (Gồm: Trọn bộ 2 tập sách + Audiobook + DVD Trần Văn Khê - Người truyền lửa)
Mã: #77685
5.
Hồi Ký Trần Văn Khê - Tập 2 (Tái bản - Kèm Audiobook)
Mã: #77686

Hồi Ký Trần Văn Khê - Tập 2 (Tái bản - Kèm Audiobook)

Tác giả: Trần Văn Khê

Giá bìa:
180,000 ₫
Giá bán:
126,000 ₫ (tiết kiệm 54,000 ₫)
Giảm
30%
6.
Hồi Ký Trần Văn Khê - Tập 1 (Tái bản - Kèm Audiobook)
Mã: #77687

Hồi Ký Trần Văn Khê - Tập 1 (Tái bản - Kèm Audiobook)

Tác giả: Trần Văn Khê

Giá bìa:
170,000 ₫
Giá bán:
119,000 ₫ (tiết kiệm 51,000 ₫)
Giảm
30%
7.
Hồi Ký Trần Văn Khê (Tập 2)
Mã: #50303

Hồi Ký Trần Văn Khê (Tập 2)

Tác giả: Trần Văn Khê

Giá bìa:
115,000 ₫
Giá bán:
115,000 ₫
8.
Hồi Ký Trần Văn Khê (Tập 1)
Mã: #50302

Hồi Ký Trần Văn Khê (Tập 1)

Tác giả: Trần Văn Khê

Giá bìa:
105,000 ₫
Giá bán:
105,000 ₫