Tôi Đúng, Anh Sai

Tôi Đúng, Anh Sai
119,000 ₫

Thông tin

Bìa mềm.
Phát hành tháng 08/2017. NXB Thế Giới, Alphabooks
Số trang: 480.
Kích thước: 13 x 19cm.
Cân nặng: 440 gr

Nội dung

Tôi Đúng, Anh Sai

Cuốn sách chia làm bốn phần, mỗi phần lại chia nhỏ thành các mục con, thể hiện các quan điểm của tác giả về những hình thái sẵn có trong tư duy, ưu, nhược điểm và so sánh với hình thái tư duy mới của ông là tư duy đa chiều, cùng với những đặc tính của nó giúp thúc đẩy tiến bộ xã hội, tạo ra kỷ nguyên mới trong văn minh nhân loại.

Giá trị của Tôi Đúng, Anh Sai:

- Tôi Đúng, Anh Sai đúc kết tinh túy từ những thói quen tư duy truyền thống mà kỷ Phục hưng trước kia đã xác lập.

- Tôi Đúng, Anh Sai là một bản tốc ký đúc kết những thói quen tư duy góp phần hình thành nên kỷ Phục hưng và về sau được phát triển thêm chính nhờ thời đại này. Công cuộc tìm kiếm chân lý – phân biệt với giáo lý – được thực hiện thông qua việc phơi bày những điều sai với công cụ là tranh luận, lập luận và logic. Lập luận này, chứ không phải giáo lý, là quyết định cái gì đúng, cái gì sai.

Xem thêm